Glemt Passord?

Enkelt. Fleksibelt. Elektronisk.

Få et innblikk i hvordan arkivplanen vil fremstå for en saksbehandler i din etat

PRØV DEMO

Enkelt å bruke

Et enkelt og oversiktlig verktøy som hjelper deg å komme i gang.

Fleksibel Strukturering

Bruk en mal som er standardisert eller lag en som passer til akkurat ditt behov

Lovpålagt

Arkivloven §2 pålegger alle å ha en arkivplan. Arkivplan.no er den enkle veien til å følge de lovpålagte kravene


Et webbasert verktøy for utarbeidelse av din elektroniske arkivplan

Arkivplanen gir bindende retningslinjer for all behandling av informasjon og dokumentasjon i etaten/kommunen. 

Arkivlova med forskrifter ligger til grunn for rutinene/retningslinene. Arkivplanen skal bidra til at dere som kunder ivaretar arkivansvaret deres etter Arkivlova § 6. 


 • Oslo kemnerkontor
 • Oslo Kommue - Bydel Grorud
 • Oslo Kommune
 • Oslo Kommune - Bydel Grunerløkka
 • Oslo Kommune - Bydel Nordre Aker
 • Oslo kommune - Bydel Ullern
 • Oslo kommune - Bymiljøetaten
 • Oslo Kommune - Gravferdsetaten
 • Oslo Kommune - Næringsetaten
 • Oslo Kommune - Samferdselsetaten
 • Oslo kommune - Sykehjemsetaten
 • Oslo Kommune - Utdanningetaten
 • Oslo Kommune - Utviklings- og kompetanseetaten
 • Bergen Kommune
 • Årdal Kommune
 • Askvoll Kommune
 • Aurland Kommune
 • Bremanger Kommune
 • Fjaler Kommune
 • Flora Kommune
 • Gloppen Kommune
 • Gulen Kommune
 • Hornindal Kommune
 • Hyllestad Kommune
 • Høyanger Kommune
 • Kinn kommune
 • Luster Kommune
 • Lærdal Kommune
 • Naustdal Kommune
 • Sogn og Fjordane Fylkeskommune
 • Sogndal Kommune
 • Solund kommune
 • Stad kommune
 • Stryn Kommune
 • Sunnfjord kommune
 • Vågsøy Kommune
 • Vestland Fylkeskommune
 • Vik Kommune
 • Alta Kommune
 • Båtsfjord Kommune
 • Berlevåg Kommune
 • Finnmark fylkeskommune
 • Gamvik kommune
 • Hammerfest Kommune
 • Hasvik Kommune
 • Karasjoga Gielda/ Karasjok Kommune
 • Kautokeino kommune
 • Kvalsund Kommune
 • Lebesby Kommune
 • Loppa Kommune
 • Måsøy kommune
 • Nesseby Kommune
 • Nordkapp Kommune
 • Porsanger Kommune
 • Sør-Varanger kommune
 • Tana Kommune
 • Troms og Finnmark Fylkeskommune
 • Vadsø Kommune
 • Vardø kommune
 • Arbeidstilsynet
 • Bioforsk
 • Bufetat
 • Direktoratet for byggkvalitet
 • Domstoladministrasjonen
 • Havforskningsinstituttet
 • Havforskningsinstituttet
 • Helgelandssykehuset HF
 • Helse Nord IKT HF
 • Kommunal- og distriktsdepartementet
 • Kulturtanken
 • Kunnskapsdepartementet
 • Kystdirektoratet
 • Landbruksdirektoratet
 • Lotteri- og stiftelsestilsynet
 • Lotteri-og stiftelsestilsynet
 • Nordlandssykehuset
 • Norsk akkreditering
 • Norsk kulturråd
 • Oljedirektoratet
 • Post- og Teletilsynet
 • Riksrevisjonen
 • Samediggi
 • Sjøfartsdirektoratet
 • Språkrådet
 • Statlig spesialpedagogisk støttesystem
 • Universitetssykehuset Nord-Norge HF (UNN)
 • Utdanningsdirektoratet
 • Kunnskapsdepartementet
 • Landbruks- og matdepartementet
 • Helse Fonna HF
 • Helse Førde HF
 • Havforskningsinstituttet
 • Norges Forskningsråd
 • HiO - JBI
 • Høgskolen i Ålesund
 • Høgskolen i Ålesund
 • Høgskolen i Bergen
 • Høgskolen i Finnmark
 • Høgskolen i Molde
 • Høgskolen i Oslo og Akershus
 • Høgskolen i Telemark
 • Høgskulen i Sogn og Fjordane
 • Høgskulen i Volda
 • Kunst- og designhøgskolen i Bergen
 • Kunsthøgskolen i Oslo
 • Kunsthøgskolen i Oslo
 • Norges Handelshøgskole
 • Norges Handelshøyskole
 • Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet (NTNU)
 • Samisk Høgskole
 • SIKT
 • UiO
 • UiT Norges arktiske universitet
 • Universitetet i Agder
 • Universitetet i Agder
 • Universitetet i Oslo
 • Universitetet i Stavanger
 • Universitetet i Stavanger
 • Universitetet i Tromsø
 • Husbanken
 • Jernbaneverket
 • NSB
 • Statens Kartverk
 • Statens Landbruksforvaltning
 • Statnett
 • Domstoladministrasjonen
 • TK - Trøndelag brann- og redningstjeneste
 • Trondheim Kommune
 • Akershus Fylkeskommune
 • Nesodden

Ta gjerne kontakt med oss for en nærmere presentasjon eller pristilbud.

Bruk kontaktskjema hvis du ønsker å bli en del av Arkivplan.no. Du kan også sende oss en mail til salg@arkivplan.no

Har du fakturaspørsmål, adresseendringer eller lignende, kontakt oss på  post@arkivplan.no

Trenger du hjelp?

Dersom du trenger hjelp finnes det en online brukermanual samt informasjon om hvordan du kan kontakte suport på https://support.arkivplan.no.Dersom du trenger å få opprettet en bruker trenger vi fullt navn og e-postadresse for å kunne opprette en konto.

Velg type henvendelse med knappene over.