Arkivplan.no
Utskriftsvennlig versjon

Deponert digitalt skapt arkivmateriale og papirarkiv

Fagområde

Datasystem

År mottatt

Gjelder også kommunene

Arkivets periode

         

Sakarkiv

Forum Winsak

2006

 

1999 - 2006

Sakarkiv

Forum Winsak

2006

 

1999 - 2006

PPT

PPT-HK

2006

   

Barnevern

BvPro

2007

Hemne

 

Sosial

Socio

2007

   

Flyktning

MD flyktning, Unique flyktning

2008

   

PPT

PPT-HK

2008

   

Barnevern

BvPro

2010

   

Barnevern

Familia

2010

Meldal og Agdenes

 

Sosial

Socio

2010

   

Sosial

Socio

2011

   

Flyktning

Visma Unique flyktning

2011

   

PPT

Visma ppi

2011

   

Barnevern

Familia

2011

Meldal. Agdenes, Skaun

 

Flyktning

Visma Flyktning

2011

   

PPT

Visma ppi

2012

   

Helse

Tieto Gerica

2012

   

Helse

Visma HsPro

2012

   

Barnevern

Visma Familia

2013

Meldal. Agdenes, Skaun

 

Sosial

Socio

2013

   

Deponert papirarkiv til IKA-Trøndelag

Arkivskaper

Enhet

Arkivstykkets innhold

Tidsrom fra - til

Deponeringsliste

Deponert dato

Hyllemeter

Orkdal kommune

SIO sengepost

Pasientmapper 49 bokser.

01012013 - 01072017

12.02.2018

4,9

Orkdal kommune

SIO legevakt

Pasientmapper

2014 - 2017

07.06.2018

3,9

Orkdal kommune

Kongshaugen

Klient

 

U.off. Journalført i ePhorte

Desember 2014

 

Orkdal kommune

PP-tjenesten for Orkdal og Agdenes

PPT-mapper

 

U.off. Journalført i ePhorte

November 2017

12,5

Orkdal kommune

Plan og forvaltning

Byggesaksmapper gbn 109/164 - 130/4

 

19.03.2017

 

Orkdal kommune

Plan og forvaltning

Byggesaksmapper gbn 130/5 - 147/9

     

Orkdal kommune

Plan og forvaltning

Byggesaksmapper gbn 147/8 - 164/28

     

Orkdal kommune

Plan og forvaltning

Byggesaksmapper gbn 164/31 - 175/1/33

     

Orkdal kommune

Orkdal helsetun

Morsmapper

2009 - 2017

U.off. Journalført i ePhorte

Juni 2018

11

Orkdal kommune

Orkdal helsetun

Personalmapper

 

Juni 2018

2

Orkdal kommune

Rådmannens stab v/Lønn og personal

Personalmapper

1880 - 1990

06.10.2017

21,4

Orkdal kommune

Landbrukskontoret

Landbruksarkiv

 

September 2018

5,3

Orkdal kommune

Skole, barnehage, bofellesskap, overformynderi, fysio- og ergoterapitjenesten, (Se enhetsoversikt under avlevert 17.01.2019)

Elevmapper, Barnemapper, Klientmapper, Pasientjournaler

   

17.01.2019

Sum deponert 17.01.2019
47,8

Orkdal kommune

Evjen barnehage

Barnemapper

f.1994 - 2014

Evjen b.pdf 721,16 kB

17.01.2019

 

Orkdal kommune

Gjølme barnehage

Barnemapper

f.1989 - 2006

Gjølme b.pdf 215,82 kB

17.01.2019

 

Orkdal kommune

Grøtte barnehage

Barnemapper

f.1993 - 2007

Grøtte b.pdf 244,69 kB

17.01.2019

 

Orkdal kommune

Rianmyra barnehage

Barnemapper

f.1994 - 2011

Rianmyra b.pdf 449,59 kB

17.01.2019

 

Orkdal kommune

Vormstad barnehage

Barnemapper

f. 1994 - 2003

Vormstad b.pdf 235,53 kB

17.01.2019

 

Orkdal kommune

Årlivoll barnehage

Barnemapper

f.2004 - 2009

Årlivoll b.pdf 227,89 kB

17.01.2019

 

Orkdal kommune

Orkanger barnehage

Barnemapper

f.2002 - 2011

Orkanger b.pdf 257,43 kB

17.01.2019

 

Orkdal kommune

Grøtte skole

Elevmapper, skademeldinger, karakterprotokoller, klassedagbøker, fraværsdagbøker

1947 - 2014

Grøtte s.pdf 1,42 MB

17.01.2019

 

Orkdal kommune

Årlivoll skole

Elevmapper

1997 - 1998

Årlivoll s.pdf 233,39 kB

17.01.2019

 

Orkdal kommune

Evjen skole

Elevmapper, klasselister, klassedagbøker

Elevmapper f.1990-2011
Klasselister 1986 - 2010
Klassedagbøker 1978 - 2004

Evjen s.pdf 223,80 kB

17.01.2019

 

Orkdal kommune

Gjølme skole

Elevmapper

f.1998 - 2006

Gjølme s.pdf 192,32 kB

17.01.2019

 

Orkdal kommune

Orkanger barneskole

Elevmapper, klassedagbøker

Elevmapper f.1990-2012
Klassedagbøker 2005 - 2010

Orkanger bs.pdf 220,44 kB

17.01.2019

 

Orkdal kommune

Overformynderiet

Klientmapper, møtebøker, regnskap, div dokumenter 

Klientmapper f.1900-2009
Klientmapper 2006 - 2012
Møtebøker 2007-2011
Regnskap 2007 - 2013

17.01.2019

 

Orkdal kommune

Rundhaugen bofellesskap

Klientmapper

1986 - 2010

Rundhaugen.pdf 222,12 kB

17.01.2019

 

Orkdal kommune

Kongshaugen bofellesskap

Klientmapper, Tvangsprotokoller, beskjedbøker, møtebøker, avvikslogg

Klientmapper 1957 - 2010
Møtebøker 1991-1996
Avvikslogg 2003-2013

Kongshaugen.pdf 729,77 kB

17.01.2019

 

Orkdal kommune

Nav Orkdal, Agdenes

Statlig bostøtte

2004-2012

17.01.2019

 

Orkdal kommune

Nav Orkdal, Agdenes

Sosialhjelp

2007-2010

17.01.2019

 

Orkdal kommune

Sosialtjenesten

Klientmapper

f.1924-1978

17.01.2019

 

Orkdal kommune

Fysio- og ergoterapitjenesten

Klienmapper flyttet
Klientmapper

Klientmapper flyttet A-Å
Klientmapper mors 1995-2016

17.01.2019

 

Orkdal kommune

Hjemmetjenesten

Klientmapper

1991 - 2012

11.02.2019

Sum deponert 11.02.2019
36,5

Orkdal kommune

Sentraladministrasjon

Emnearkiv

1996 - 2006

11.02.2019

 

Orkdal kommune

Orkanger ungdomsskole

Elevmapper

2006 - 2010

11.02.2019

 

Orkdal kommune

Orkanger ungdomsskole

Klassedagbøker

2002 - 2012

11.02.2019

 

Orkdal kommune

Formannskap

Protokoller

1992 - 2017

11.02.2019

 

Orkdal kommune

Kommunestyret

Protokoller

1991 - 2017

11.02.2019

 

Eldre og avsluttet papirarkiv fra nåværende Orkdal kommune, samt de tidligere kommunene (Orkland, Orkanger, Geitastrand osv.)

finnes i arkivportalen til IKA-Trøndelag www.ika-trondelag.no/ika/Orkdal/

Laster...