Arkivplan.no
Utskriftsvennlig versjon

Leder

Fordeling/omfordeling av saksdokumenter

Fordeling

Leder plikter å utføre søket "Ufordelt post til avd." daglig.

Saksdokumenter som tilhører egen administrativ enhet, og som ikke er fordelt til saksbehandler vises ved dette søket.

Omfordeling

Arkivtjenesten fordeler direkte til saksbehandler hvis denne er kjent. Hvis ikke, fordeles dokumentet til ansvarlig leder som viderefordeler innen egen enhet.

Søket "Mottatte journalposter" skal da utføres.

Ved påført feil administrativ enhet skal arkivet kontaktes for omfordeling.

Vurdering av offentlighet

Leder/saksbehandler har plikt til å kontrollere tilgangskode og anvendt hjemmel som er påført journalførte dokumenter

Leders restansekontroll

Alle enhetsledere har ansvar for og skal ha oversikt over saksdokumenter med restanse i egen enhet, ved ukentlig å utføre søket "Restanser - egen enhet" i ePhorte.

Laster...