Arkivplan.no
Utskriftsvennlig versjon

IKA Trøndelag - ansvar og oppgaver

Orkdal kommune er medlem av IKA Trøndelag Iks og har delegert følgende oppgaver til arkivinstitusjonen:

  • depotinstitusjon for arkivmateriale – både papirbaserte og elektroniske arkiver. Dette gjelder for arkivmateriale eldre enn 25 år som har gått ut av administrativt bruk og for avsluttede arkiv for organer som er nedlagt og som ikke er overført til annet organ.
  • formidling av informasjon/dokumentasjon fra arkiver avlevert til depot
  • føre tilsyn med at arkivdanningen i kommunen følger gjeldende lovverk, og utarbeide lokalt regelverk der dette må gjøres i følge forskriftene til arkivloven
  • rådgivning og veiledning vedrørende arkivdanning og avlevering av arkivmateriale til depot.
  • arkivfaglig opplæring av de ansatte i kommunen
Laster...