Arkivplan.no
Utskriftsvennlig versjon

Depotordning

Orkdal kommune er medeier i Interkommunalt arkiv Trøndelag IKS. Selskapet har sitt hovedkontor i Trondheim kommune.

En av de sentrale arbeideoppgavene for Interkommunalt Arkiv Trøndelag iks (IKA) er langtidsoppbevaring av eldre og avsluttet arkiv for medlemskommunene jfr. arkivforskrifta.

Formålet med selskapet er å legge forholdene til rette for eiernes rasjonelle, funksjonsdyktige og effektive gjennomføring av arkivlovens intensjoner og bestemmelser. Selskapet skal kunne fungere som arkivdepot for eiernes papirbaserte og elektroniske arkiver og sørge for at materialet blir gjort tilgjengelig for offentlig bruk, forskning og andre administrative og kulturelle formål.

IKA Trøndelag tilbyr følgende arkivdepot tjenester:

  • Langtidslagring av eldre og avsluttet papirarkiv
  • Langtidslagring av avsluttet elektronisk arkiv

Papirarkiv For å kunne oppbevare eldre og avsluttet arkiv over lang tid for medlemskommunene disponerer IKA et moderne arkivmagasin som har hylleinnredning med en kapasitet på 5000 hyllemeter. Lokalet tilfredsstiller arkivforskriftens krav til spesialrom for arkiv.

I dette magasinet oppbevares katalogisert eldre og avsluttet arkiv fra Orkdal kommune. Katalogene er gjort tilgjengelig på IKA Trøndelag sine hjemmesider.

Eletktronisk arkiv IKA Trøndelag tilbyr også medlemskommunene depot for avsluttet elektronisk arkivmateriale.

Avlevering av elektronisk arkivmateriale i IKA sine medlemskommuner skal være iht. bestemmelsene i normalinstruks for arkivdepot i kommuner og fylkeskommuner, og rutinebeskrivelser utledet av IKA fra denne.

Laster...