Arkivplan.no
Utskriftsvennlig versjon

Politiske organisering

Forvaltningen (kommune, fylkeskommune og stat) skal gjennomføre de beslutningene som politiske myndigheter tar. I en kommune er det altså politikerne som bestemmer, mens kommunal administrasjon og kommunale tjenesteytere sørger for å omsette politikk til praktisk handling.

Bestemmelsene for politisk organisering er gitt i Kommunloven: Kapittel 2.

I alle kommuner velges et kommunestyre hvert fjerde år. Det er kommunestyret som velger både ordfører, formannskap, kontrollutvalg og hovedutvalg. Alle disse velges av og blant kommunestyrets faste medlemmer.

Politisk organisering Orkdal kommune

1

Politisk organisering Orkdal kommune
Politisk organisasjonskart Orkdal kommune

Relaterte objekter

Ingen

 Oversikt over styrer, råd og utvalg

Laster...