Arkivplan.no
Utskriftsvennlig versjon

Formål

Arkivplanen dokumenterer Orkdal kommune som arkivorganisasjon, oppbyggingen av arkivet og regler for hvordan dette skal forvaltes i Orkdal kommune.

Personer som forvalter arkivet skal arbeide etter følgende målsettingen:

  • Arkivet skal være en oppdatert og tilgjengelig informasjonsbase for saksbehandling og offentlig innsyn.
  • Arkivet skal være godt registrert og sikkert lagret. Arbeidsrutiner, arkivsystem og informasjonsbærere skal være mål for kvalitetssikring.
  • Arkivet skal på en trygg måte ivareta rettslig og historisk dokumentasjon for ettertiden.

Orkdal kommune gikk over til fullelektronisk sak- og arkivsystem 06.06.2006

Laster...