Utskriftsvennlig versjon

Kassasjon- og bevaringspåbud

Bevaring av arkiv

Arkivdokumentene som dokumenterer saksbehandling og vedtak hos en arkivskaper skal arkivlegges og som hovedregel bevares for ettertiden. Bevaring av arkiv vil si at arkivmateriale blir oppbevart for framtiden og avlevert til arkivdepot. Kassasjon vil si at arkivmateriale som har vært gjenstand for saksbehandling og hatt verdi som dokumentasjon, blir tatt ut av arkivet og slettet eller destruert. Arkivloven fastsetter i § 9 at man må ha spesiell tillatelse fra Riksarkivaren for kassasjon som ikke har hjemmel i forskrifter utgått fra arkivloven.

Arkivbegrensing

Dokumenter som ikke dokumenterer saksbehandling og som er uten dokumentasjonsverdi for kommunen, skal skilles ut ved arkivbegrensning. Slike dokumenter skal hverken journalføres eller legges i arkivet. Arkivbegrensningen skal være en integrert del av den daglige postbehandlingen og skal utføres i forbindelse med postmottak og saksavslutning. Det er gitt detaljerte regler for arkivbegrensning i Rutiner - Postbehandling.

Mer informasjon:
Lenker til:
Hovedprinsipper for riksarkivarens arbeid med bevaring og kassasjon i offentlig forvaltning

Spesielle kassasjonsbestemmelser for de enkelte saksområdene

Laster...