Utskriftsvennlig versjon

Administrativ organisering

Administrasjonssjefen, også kalt Rådmannen, er øverste leder for administrasjonen i Orkdal kommune.

Kommuneloven, kapittel 4, omhandler rådmannens ansvar og myndighetsområder.

Lenker til mer informasjon:
Kommunelovens kap. 4
Administrasjon av Orkdal kommune, organisasjonskart med mer

Laster...